OSP Dziwiszów Ochotnicza Straż Pożarna Dziwiszów

HISTORIA

Po zakończeniu działań wojennych na tereny Ziem Zachodnich zaczęli przybywać ludzie z różnych stron Polski, którzy organizowali tutaj życie. Powstały różne organizacje społeczne. Zaczęto organizować między innymi ochronę przeciwpożarową na tym terenie. W miejscowości DZIWISZÓW, który do 1945r nosił nazwę BERBISDORF funkcjonowała niemiecka Ochotnicza Straż Pożarna, która utrzymywała się sama. Do straży miał obowiązek należeć przynajmniej jeden z członków rodziny, a gospodarz który nie uczestniczył w jej działaniach musiał płacić na jej datki. Z przekazów ustnych od byłego mieszkańca wsi z okresu międzywojennego p. Bernharda Kolbe Ochotnicza Straż Pożarna działała bardzo prężnie biorąc udział w akcjach na terenie całej gminy i wygrywając wszystkie zawody organizowane w ówczesnych czasach.

Po wojnie od 1946r ludzie zamieszkali w BABICACH (nazwa powojenna Dziwiszowa) zaczęli organizować Ochotniczą Straż Pożarną.
Założycielami i organizatorami Ochotniczą Straży Pożarnej byli:
• dh Wacław Popiel - organizator
• Józef Mszyca - I komendant sierżant pożarnictwa
• Witold Szymański
• Marian Gawroński
• Leopold Lorenz
• Michał Jarosz
• Wincenty Fursewicz
• Jan, Antoni Żurawski
• Eugeniusz Kaczmarczyk
• Antoni Kupeć
• Gargula
• Karczewicz.

Na wyposażeniu straży był wóz konny z sikawką wyprodukowaną w tutejszym Zakładzie Metalowym. Początkowo wykorzystywano umundurowanie pozostałe po członkach niemieckiej Straży Pożarnej. Strażacy w działaniach bojowych jako nakrycie głowy używali hełmów skórzanych lub hełmów typu wojskowego. Ze wspomnień założycieli wynika, że OSP Dziwiszów w następnych latach po rozpoczęciu swojej działalności był wyposażony w samochód o nie ustalonej marce. Z zapisów archiwalnych wynika, że OSP Dziwiszów była jednostką dynamiczną i dysponowano ją do pożarów poza granice gminy i na tereny sąsiednich powiatów.

Od 1950r na terenie Dziwiszowa były dwie jednostki OSP - jedna gromadzka i zakładowa przy Fabryce Maszyn Rolniczych. W 1972r rozpoczęto remont remizy OSP, w którym miano zachować architekturę z 1945r lecz w wyniku trzykrotnych zmian wykonawcy z trzech garaży zachował się tylko jeden. W 1974r połączono OSP zakładowe z gromadzkim (było wtedy 22 członków) W latach 1974 - 1975 OSP Dziwiszów miała na wyposażeniu samochód strażacki Star 20 a potem Star 21, a w 1983r samochód Żuk.

Obecnie od 2003 OSP dysponuje samochodem Star 244. W latach 90 działalność straży była mało efektywna, ze względu na brak zainteresowania ze strony mieszkańców miejscowości. Od 16.01.2002r gdy Prezesem OSP został Andrzej Mazepa - sołtys Dziwiszowa, OSP zaczęło działać bardzo aktywnie. Obecnie w OSP działa 25 strażaków czynnych i 2 członków honorowych. O wyszkoleniu jednostki świadczy fakt, że w zawodach organizowanych na szczeblu gminy i powiatu zajmuje zawsze wysokie miejsca. Jednostka bierze udział w akcjach na terenie gminy i powiatu jeleniogórskiego. Decyzją zarządu OSP podjęta została uchwała o nadaniu dla OSP Dziwiszów sztandaru. Powołano komitet fundatorów. Przekazanie sztandaru odbyło się w dniu 05.08.2006r z okazji 750 - lecia Dziwiszowa i 60 - lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziwiszowie. Miejscem przechowywania sztandaru jest remiza strażacka OSP Dziwiszów.